۱۳۶

نازل های نفتگاز

۴۸

نازل های بنزین سوپر

۳۱۴

نازل های بنزین

۲۴

جایگاه های فعال

اطلاعات جایگاه ها

دیسپچینگ جایگاه
۴۰%
نرم افزار و سامانه خرید هوشمند سوخت (ویژه جایگاه های طرف قرارداد)
۹۰%
سامانه پیام کوتاه، ارتباط مشتریان و قرعه کشی
۶۰%
وبسایت جدید شرکت
۹۰%
images
images
images
images
images
images