۱۹۵

نازل های نفتگاز

۸۰

نازل های بنزین سوپر

۴۶۰

نازل های بنزین

۳۸

جایگاه های فعال

اطلاعات جایگاه ها پتروقطران

دیسپچینگ جایگاه
۷۵%
نرم افزار و سامانه خرید هوشمند سوخت (ویژه جایگاه های طرف قرارداد)
۹۰%
سامانه پیام کوتاه، ارتباط مشتریان و قرعه کشی
۶۰%
وبسایت جدید شرکت
۹۰%
images
images
images
images
images
images