گواهینامه ISO 9001: 2015

دریافت گواهینامه ISO 9001: 2015 توسط شرکت زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع (بنزین – نفتگاز) و CNG پاسارگاد بنا ارج – پتروقطران

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۲۶

مهر
اخبار

✅ صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی موسوی

‎✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا […]

۲۶

مهر
اخبار

✅ صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی الغدیر

✅ صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی الغدیر ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✳️ همچنین در صورت اعلام نیاز مالکین محترم جایگاه ها،[…]