✅ورود جایگاه اختصاصی موسوی ناحیه دماوند به خانواده پتروقطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.

✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه موسوی توسط پترو قطران

#جایگاه_اختصاصی_موسوی
#منطقه_تهران
#ناحیه_دماوند

⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی

⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۱۷

آبا
اخبار

✅ صدور و تمدید رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی یزدانجو

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا […]

۱۰

آبا
اخبار

✅ورود جایگاه اختصاصی بهمن شنوای دشتی به خانواده پتروقطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.

✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه بهمن شنوای دشتی توسط پترو قطران #جایگاه_اختصاصی_بهمن شنوای دشتی #منطقه_بوشهر #ناحیه_مرکزی ⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی https://www.instagram.com/petroghatran