✅ صدور و تمدید رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی یزدانجو

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا سقف مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان جایگاه ها در قبال اشخاص ثالث تا سقف مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✳️ همچنین در صورت اعلام نیاز مالکین محترم جایگاه ها، بیمه نامه برای مبالغ بالاتر صادر و در اقساط از کارمزدهای آینده جایگاه کسر می گردد.

#پترو_قطران

#جایگاه_های_طرف_قرارداد

#صدور_بیمه_نامه_رایگان

#بیمه_نامه_آتش_سوزی

https://www.instagram.com/petroghatran

نوشته های مرتبط

۱۰

آبا
اخبار

✅ورود جایگاه اختصاصی بهمن شنوای دشتی به خانواده پتروقطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.

✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه بهمن شنوای دشتی توسط پترو قطران #جایگاه_اختصاصی_بهمن شنوای دشتی #منطقه_بوشهر #ناحیه_مرکزی ⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی https://www.instagram.com/petroghatran  

۲۶

مهر
اخبار

✅ صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی موسوی

‎✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا[…]