۲۶

مهر

✅ صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی الغدیر

✅ صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی الغدیر ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✳️ همچنین در صورت اعلام نیاز مالکین محترم جایگاه ها، […]

۲۶

مهر

✅ورود جایگاه اختصاصی موسوی ناحیه دماوند به خانواده پتروقطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.

✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه موسوی توسط پترو قطران #جایگاه_اختصاصی_موسوی #منطقه_تهران #ناحیه_دماوند ⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی ⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی https://www.instagram.com/petroghatran  

۱۹

مهر

✅ صدور و تمدید رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی خانی

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا[…]