✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه جاده ابریشم(کاظمی نژاد) توسط پترو قطران

#جایگاه_اختصاصی_جاده_ابریشم_کاظمی_نژاد
#منطقه_آذربایجان_شرقی
#ناحیه_تبریز

صفحه اصلی

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۱۱

مرد
اخبار

✅ صدور و تمدید رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی بهرامی فرد

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا[…]