آخرین گمانه زنی ها از انتصابات در وزارت نفت

با توجه با قانون منع بکارگیری بازنشستگان و کنار رفتن بسیاری از مدیران نفتی گمانه زنی در خصوص انتصاب های آتی در وزارت نفت بسیار زیاد شده و حال باید دید و منتظر شد وزیر نفت چه گزینه هایی برای سمت هایی که مدیران بازنشسته آن کنار خواهند رفت در نظر خواهد داشت.؛

به گزارش نفت آنلاین ، خبرگزاری فارس امروز در گزارشی از حسن منتظر تربتی، محسن دلاویز، سعید توکلی و محمود امین نژاد بعنوان گزینه های احتمالی برای مدیریت در شرکت ملی گاز و علی مبینی دهکردی بعنوان گزینه تصدی معاونت برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری نام برد.

همچنین در خصوص ادامه گمانه زنی ها در خصوص انتخاب مدیرعامل شرکت ملی گاز برخی منابع خبری شانس محسن دلاویز را جهت تصدی این مسئولیت بیشتر از دیگران دانسته اند.

محسن دلاویز متولد ۱۳۵۵ در شهرستان گچساران است و از سوابق مهم کاری ایشان می‌توان به مدیرعاملی شرکت نفت خزر اشاره کرد. ایشان هم اکنون مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت می‌باشد.

شایان ذکر است با توجه با قانون منع بکارگیری بازنشستگان و کنار رفتن بسیاری از مدیران نفتی گمانه زنی در خصوص انتصاب های آتی در وزارت نفت بسیار زیاد شده و حال باید دید و منتظر شد وزیر نفت چه گزینه هایی برای سمت هایی که مدیران بازنشسته آن کنار خواهند رفت در نظر خواهد داشت.