آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی ایران زمین منطقه چابهار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی  جایگاه اختصاصی ایران زمین منطقه چابهار طرف قرارداد پتـــرو قطـــران

#جایگاه_اختصاصی_ایران_زمین
#منطقه_چابهار
#ناحیه_ایرانشهر
https://www.instagram.com/petroghatran

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran