اجرای فاز اول و دوم اسکادا ( سامانه پیامکی ) در جایگاه اختصاصی اطلس

جایگاه اختصاصی اطلس ، منطقه کرمان ، ناحیه مرکزی

اجرای فاز اول و دوم اسکادا ( سامانه پیامکی )

اجرای طرح کهاب استیج ۲

اجرای طرح کهاب استیج ۳

نصب و راه اندازی دیسپچینگ

نصب و راه اندازی اسکادا ( سامانه پیامکی )

اعلام موجودی مخازن کمتر از ۳۰ % و بیشتر از ۷۵% به وسیله پیامک

http://www.pbaco.ir

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran