برگزاری کارگاه ارتقای سطح مهارت پرسنل شرکت پترو قطران

✔️این کارگاه با همکاری واحد انفورماتیک و با حضور پرسنل امور اداری، حسابداری و مالی، پشتیبانی، دبیرخانه و روابط عمومی برگزار شد.

✔️با توجه به راه اندازی شبکه داخلی جدید و پرسرعت شرکت تلاش شد در این کارگاه پرسنل با روش های استفاده و بکارگیری اصولی شیرینگ و ارتباطات سیستم ها و تجهیزات در محیط شبکه آشنا شوند.

✔️همچنین در این کارگاه به پرسش های همکاران نیز پاسخ داده شد.

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran