برگزاری کلاس آموزش ایمنی و بهداشت توسط پتروقطران

برگزاری کلاس آموزش ایمنی و بهداشت توسط  پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_۲۴۶_فرمانیه
#منطقه_تهران
#ناحیه_شمال

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran