تست و تحویل نهایی تجهیزات کهاب استیج ۳ به جایگاه اختصاصی ۲۲۷ شهدای شلمچه

تست و تحویل نهایی تجهیزات کهاب استیج ۳ جایگاه اختصاصی ۲۲۷ شهدای شلمچه

#جایگاه_اختصاصی_۲۲۷_شهدای_شلمچه
#منطقه_تهران
#ناحیه_شرق

https://www.instagram.com/petroghatran