پیشانی جایگاه 227 شلمچه

تعویض استیکر و زیباسازی دیسپنسر های جایگاه ۲۲۷ ( شهدای شلمچه ) طرف قرارداد پتـروقطـران

تعویض استیکر و زیباسازی دیسپنسر های جایگاه ۲۲۷ ( شهدای شلمچه ) طرف قرارداد پتـروقطـران

جایگاه ۲۲۷ ( شهدای شلمچه )

منطقه تهران

ناحیه شرق

 

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran

 

 

جایگاه 227 شلمچه