جشنواره ورزشی ویژه معلولین وتوانیابان پیشوا برگزار شد

✔️به همت زینب عبدالله زاده نایب رئیس هیئت جانبازان ومعلولین شهرستان پیشوا جشنواره ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی و روز پاراالمپیک در مجتمع توانیابان موسی ابن جعفر(ع) برگزار شد.

✔️در این جشنواره که با همکاری مدیریت مجتمع توان یابان و ادارات ورزش وجوانان و آموزش وپرورش شهرستان پیشوا همراه بود ؛ مسابقات دیدنی وجذاب همگانی بین معلولین ذهنی و مسابقات شطرنج ، دارت ، تیراندازی و مچ اندازی بین معلولین جسمی برگزار شد.
✔️حضورطاهری گندمانی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان پیشوا در این جشنواره و شرکت پرسنل این اداره در برخی مسابقات همراه با توان یابان بر جذابیت آن افزوده بود.
✔️گفتنی است امیر جنیدی ( مسابقه دارت) ، عباس وهاج (مسابقات شطرنج و مچ اندازی) ،محسن بوربور(مسابقه تیراندازی) و مهدی روکی (مسابقات همگانی) مسئولیت برگزاری این جشنواره مفرح را برعهده داشتند.