نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی طلوع آفتاب پیشوا

نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا( سامانه پیامکی ) فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی طلوع آفتاب پیشوا

جایگاه اختصاصی طلوع آفتاب پیشوا

منطقه تهران

ناحیه ورامین

آدرس : استان تهران ، ورامین ، کمربندی پیشوا ، بین میدان اردستانی و دانشگاه