جایگاه اختصاصی پاسارگاد دورود

نصب و راه اندازی تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی پاسارگاد

نصب و راه اندازی تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی پاسارگاد همکار  پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_پاسارگاد
#منطقه_لرستان
#ناحیه_دورود

https://www.instagram.com/petroghatran

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran