جایگاه اختصاصی پاسارگاد دورود

نصب و راه اندازی تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی پاسارگاد

نصب و راه اندازی تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی پاسارگاد همکار  پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_پاسارگاد
#منطقه_لرستان
#ناحیه_دورود

https://www.instagram.com/petroghatran

نوشته های مرتبط

۰۵

اسف
اخبار

✅صدور و تمدید رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی خادم الزائر( آل جلال)

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا سقف […]

۰۴

اسف
اخبار

✅صدور و تمدید رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی پاسارگاد

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا سقف[…]