جایگاه اختصاصی داودی منطقه بوشهر ناحیه عسلویه

نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی داودی منطقه بوشهر

نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی داودی منظقه بوشهر ناحیه عسلویه

جایگاه اختصاصی داودی

منطقه بوشهر

ناحیه عسلویه 

آدرس : سه راه عسلویه ۱۰۰ متر به سمت میدان فناوری

https://www.instagram.com/petroghatran

https://t.me/p_ghatran

جایگاه اختصاصی داودی
جایگاه اختصاصی داودی