نصب و راه اندازی طرح کهاب ، دیسپچینگ و اسکادا در جایگاه اختصاصی ۲۲۷ (شهدای شلمچه)