ورود جایگاه اختصاصی ۲۲۹ منطقه تهران به خانواده پتــروقطــران

ورود جایگاه اختصاصی ۲۲۹  منطقه تهران را به خانواده  پتــروقطــران صمیمانه تبریک عرض مینماییم.

جایگاه اختصاصی ۲۲۹
منطقه تهران
ناحیه ری

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran

آدرس : تهران ، اتوبان شهید هاشمی نژاد ( بهشت زهرا ) جنوب به شمال ، جنب پل شهید آوینی

جایگاه اختصاصی 229
مشاهده خدمات