✅گواهینامه کارآموزی مسئولین کنترل کیفیت جایگاه های طرف قرارداد پتروقطران در منطقه قم

گواهینامه کارآموزی مسئولین کنترل کیفیت جایگاه های طرف قرارداد پتروقطران در منطقه قم

 

 

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran