✅آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین ) جایگاه حیدری ۲ توسط پترو قطران

⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی
#جایگاه_اختصاصی_حیدری_۲
#منطقه_کرمان
#ناحیه_رفسنجان

 

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran