✅آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین ) جایگاه حیدری ۲ توسط پترو قطران

⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی
#جایگاه_اختصاصی_حیدری_۲
#منطقه_کرمان
#ناحیه_رفسنجان