✅آغاز عملیات نصب تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره) طرف قرارداد پترو قطران

اغاز عملیات نصب تجهیزات کهاب در جایگاه  اختصاصی خیابان امام (ره) طرف قرارداد  پترو قطران

جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره)
منطقه قم
ناحیه قم

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۰۵

اسف
اخبار

✅صدور و تمدید رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی خادم الزائر( آل جلال)

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا سقف[…]