✅آغاز عملیات نصب تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره) طرف قرارداد پترو قطران

اغاز عملیات نصب تجهیزات کهاب در جایگاه  اختصاصی خیابان امام (ره) طرف قرارداد  پترو قطران

جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره)
منطقه قم
ناحیه قم

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran