✅تست و راه اندازی تجهیزات طرح کهاب در جایگاه خیابان امام قم طرف قرارداد پتروقطران

تست و راه اندازی  تجهیزات طرح کهاب در جایگاه  خیابان امام  قم طرف قرارداد  پتروقطران

جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره)
منطقه قم
ناحیه قم

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۰۵

اسف
اخبار

✅صدور و تمدید رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی خادم الزائر( آل جلال)

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا سقف[…]