✅خریداری و تحویل تجهیزات طرح کهاب به جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره) طرف قرارداد پترو قطران

خریداری و تحویل  تجهیزات طرح کهاب به جایگاه  اختصاصی_خیابان امام (ره) طرف قرارداد پترو قطران

جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره)
منطقه قم
ناحیه  قم

 

https://www.instagram.com/petroghatran

https://www.instagram.com/petroghatran

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran