تمرین تیم فوتسال برند پترو قطران برای حضور در مسابقات جام فجر

تمرینات آماده سازی تیم پترو قطران جهت حضور در مسابقات جام فجر با حضور تعدادی از کارکنان این شرکت آغاز شد.