هیات مدیره و کارکنان

پاسارگاد بنا ارج

123
مدیر عامل

مهدی ارجمندی

ارشد مهندسی عمران

09120205400

9523323
رئیس هیئت مدیره

ایمان ارجمندی

کارشناسی ارشد مکانیک

05433219012

WhatsApp Image 2020-05-17 at 11.01.49
نایب رئیس هیئت مدیره

مریم سوری

کارشناسی تکنولوژی معماری

05433219012

مسعود شکیdبا
مدیر پشتیبانی

مسعود شکیبا

کارشناسی برق

02122278761

Imagبللبلبلe (5)
مدیر امور اداری و مالی

ایرج البرز

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی

05433219012

photo_2018-05-03_11-47-37
کارشناسی کشاورزی

05433237198

photo_2018-04-28_07-00-21
امور مالی برند

نرگس اسدالهی

ارتباط مستقیم

05433263184

مهسا اکبری
امور مالی

مهسا اکبری

کارشناسی ارشد حسابداری

05433219013

لکزایی
امور مالی

محدثه لکزایی

کارشناسی حسابداری

05433219012

55
امور مالی

نادیا گنجعلی

کارشناسی ارشد حسابداری

05433219012

22
امور مالی

سمانه نخعی

کارشناس حسابداری

05433263186

33
متصدی امور دفتری

معصومه راهداری

کارشناس علوم اجتماعی

05433219012

99
متصدی امور بیمه

مریم کیخا

کارشناسی حسابداری

05433219014

5555
کارپرداز

محسن جوادی مقدم

کارشناسی حسابداری

05433219012

42882114
نماینده استان آذربایجان شرقی

شاهین شکری

کارشناسی معماری

09148443007

77777
مسئول امور بازرگانی

مصطفی مستان

کارشناسی حقوق

05433219012

11
کارپرداز

محمدعلی رسولی

تحصیلات دانشگاهی

05433219012

987633
نماینده استان لرستان

علی سوری

ارشد روانشناسی بالینی

09366678201

فغغتاذدافل
نماینده استان بوشهر

قربانعلی علی اکبری

کارشناسی

09132223342

عکس
کارشناس انفورماتیک

سعید تاجی

مهندسی نرم افزار

05433219012