هیات مدیره و کارکنان

پاسارگاد بنا ارج

123
مدیر عامل

مهدی ارجمندی

ارشد مهندسی عمران

۰۲۱۲۲۲۷۹۴۷۴

9523323
رئیس هیئت مدیره

ایمان ارجمندی

کارشناسی ارشد مکانیک

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

WhatsApp Image 2020-05-17 at 11.01.49
نایب رئیس هیئت مدیره

مریم سوری

کارشناسی تکنولوژی معماری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

مسعود شکیdبا
مدیر پشتیبانی

مسعود شکیبا

کارشناسی برق

۰۲۱۲۲۲۷۸۷۶۱

Imagبللبلبلe (5)
مدیر امور اداری و مالی

ایرج البرز

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

photo_2018-05-03_11-47-37
کارشناسی کشاورزی

۰۵۴۳۳۲۳۷۱۹۸

photo_2018-04-28_07-00-21
امور مالی برند

نرگس اسدالهی

ارتباط مستقیم

۰۵۴۳۳۲۶۳۱۸۴

مهسا اکبری
امور مالی

مهسا اکبری

کارشناسی ارشد حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۳

لکزایی
امور مالی

محدثه لکزایی

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

55
امور مالی

نادیا گنجعلی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

22
امور مالی

سمانه نخعی

کارشناس حسابداری

۰۵۴۳۳۲۶۳۱۸۶

33
متصدی امور دفتری

معصومه راهداری

کارشناس علوم اجتماعی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

99
متصدی امور بیمه

مریم کیخا

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۴

5555
کارپرداز

محسن جوادی مقدم

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

42882114
نماینده استان آذربایجان شرقی

شاهین شکری

کارشناسی معماری

۰۹۱۴۸۴۴۳۰۰۷

77777
مسئول امور بازرگانی

مصطفی مستان

کارشناسی حقوق

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

11
کارپرداز

محمدعلی رسولی

تحصیلات دانشگاهی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

987633
نماینده استان لرستان

علی سوری

ارشد روانشناسی بالینی

۰۹۳۶۶۶۷۸۲۰۱

فغغتاذدافل
نماینده استان بوشهر

قربانعلی علی اکبری

کارشناسی

۰۹۱۳۲۲۲۳۳۴۲

عکس
کارشناس انفورماتیک

سعید تاجی

مهندسی نرم افزار

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲