نصب و راه اندازی طرح کهاب استیج ۳ ، دیسپچینگ و اسکادا در جایگاه اختصاصی مهستان ۲

نصب و راه اندازی طرح کهاب استیج ۳ ، دیسپچینگ و اسکادا ( سامانه پیامکی ) در جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی ناحیه ساوه

جایگاه اختصاصی مهستان ۲

منطقه استان مرکزی

ناحیه ساوه

آدرس : اتوبان ساوه به تهران ، کیلومتر ۳۶ ، سمت چپ ، جایگاه مهستان ۲

https://www.instagram.com/petroghatran

https://t.me/p_ghatran