نصب و راه اندازی استیج ۲ کهاب در جایگاه اختصاصی ایران زمین منطقه چابهار

نصب و راه اندازی استیج ۲ کهاب در جایگاه اختصاصی ایران زمین طرف قرارداد پتـــروقطـــران

#جایگاه_اختصاصی_ایران_زمین
#منطقه_چابهار
#ناحیه_مرکزی

https://www.instagram.com/petroghatran

نوشته های مرتبط

۰۵

اسف
اخبار

✅صدور و تمدید رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی خادم الزائر( آل جلال)

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا سقف[…]