نصب و راه اندازی استیج ۲ کهاب در جایگاه اختصاصی ایران زمین منطقه چابهار

نصب و راه اندازی استیج ۲ کهاب در جایگاه اختصاصی ایران زمین طرف قرارداد پتـــروقطـــران

#جایگاه_اختصاصی_ایران_زمین
#منطقه_چابهار
#ناحیه_مرکزی

https://www.instagram.com/petroghatran