نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی کنگان ( نامداری )

نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی کنگان ( نامداری ) ، منطقه بوشهر ، ناحیه عسلویه

جایگاه اختصاصی کنگان ( نامداری )

منطقه بوشهر

ناحیه عسلویه

آدرس : شهرستان کنگان ، ورودی شهر کنگان

https://www.instagram.com/petroghatran

https://t.me/p_ghatran