✅تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات تانک مانیتورینگ در جایگاه اختصاصی بهمن شنوای دشتی توسط پتروقطران

تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات تانک مانیتورینگ در  جایگاه اختصاصی بهمنی توسط  پتروقطران

 

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran