ورود جایگاه_اختصاصی_۲۴۶_فرمانیه به جمع خانواده پترو_قطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم