حضور نمایندگان برند پترو قطران در همایش سواد رسانه ای و اطلاعات

همایش منطقه ای سواد رسانه ای و اطلاعاتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد و نمایندگان شرکت پترو قطران نیز به عنان میهمان ویژه در این مراسم حضور پیدا کردند.