ورود جایگاه_اختصاصی_پارسیان – شهر قدس به جمع خانواده پترو_قطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.