ورود جایگاه_اختصاصی_خیابان_امام – قم به جمع خانواده پترو_قطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم