ورود جایگاه_اختصاصی_چاه_مبارک – بوشهر به جمع خانواده پترو_قطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم