✅ صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی ستاره شرق

✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅ پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا سقف مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✅پترو قطران برای جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان جایگاه ها در قبال اشخاص ثالث تا سقف مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت کاملا رایگان صادر نموده و در طی دوره سه ساله قرارداد، بیمه نامه به صورت رایگان تمدید می گردد. ✳️ همچنین در صورت اعلام نیاز مالکین محترم جایگاه ها، بیمه نامه برای مبالغ بالاتر صادر و در اقساط از کارمزدهای آینده جایگاه کسر می گردد.

#پترو_قطران
#جایگاه_های_طرف_قرارداد
#صدور_بیمه_نامه_رایگان
#بیمه_نامه_آتش_سوزی