✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه جاده ابریشم(کاظمی نژاد) توسط پترو قطران

#جایگاه_اختصاصی_جاده_ابریشم_کاظمی_نژاد
#منطقه_آذربایجان_شرقی
#ناحیه_تبریز

صفحه اصلی

https://www.instagram.com/petroghatran