ورود جایگاه_اختصاصی_ستاره – درخشان به جمع خانواده پترو_قطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم