ورود جایگاه_اختصاصی_جاده_ابریشم_کاظمی_نژاد به جمع خانواده پترو_قطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم