جایگاه اختصاصی 229 طرف قرارداد پتروقطران

اجرای فاز اول و دوم اسکادا ( سامانه پیامکی ) در جایگاه اختصاصی ۲۲۹ منطقه تهران

اجرای طرح دیسپچینگ و اسکادا فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی ۲۲۹ ، منطقه تهران طرف قرارداد پتــروقطــران و ارسال پیامک حاوی موجودی مخازن.

جایگاه اختصاصی ۲۲۹

منطقه تهران

ناحیه ری

آدرس : تهران ، اتوبان شهید هاشمی نژاد ( بهشت زهرا ) جنوب به شمال ، جنب پل شهید آوینی

 

https://www.instagram.com/petroghatran

https://t.me/p_ghatran